© 2021, Tontann Market by Modulus
Back
คอนเสิร์ต
5 พฤษภาคม 2564

คอนเสิร์ต: Taitosmith 5 พฤษภาคม 64

Scroll

เปิดเข้างาน 17.00 น. เป็นต้นไป
ไม่มีสำรองจองโต๊ะ มาก่อนเลือกที่นั่งก่อน

  • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้างาน
  • ชุดนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถเข้างานได้
  • ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี อยู่ในโซน No L
  • พกบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับเข้างาน